สนับสนุนโดย โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557
   ข้อมูลทั่วไป
   คำขวัญ ปรัชญา
   ประวัติโรงเรียน
   แผนผังโรงเรียน
   รางวันและผลงาน

  ฝ่ายบริหาร

 

  นายองอาจ ภวภูตานนท์
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


 


โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 44140 (โทร 0981035932)

Developing by Applied Informatics Group, IT, MSU